Välkommen till kommunen Süderholz

Gemeinde Süderholz
Verwaltungssitz Poggendorf
Rakower Straße 1
18516 Süderholz
Tel: +49 (38331) 61 0
Fax: +49 (38331) 61 125
gemeinde@suederholz.de

Vem vi är och var vi finns

Kommunen Süderholz är en områdeskorporation i förbundsrepubliken Tyskland. Süderholz ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i storkommunen Vorpommern-Rügen. Här finns vår kommun mellan huvudorten Grimmen, universitets- och hansastaden Greifswald och hansastaden Stralsund framför den förtjusande havskusten.

Här grundades vår kommun först den 1.1.1999 som sammanslutnig av dem tidigare kommunorna Bartmannshagen, Griebenow, Kandelin, Klevenow, Neuendorf, Poggendorf och Rakow så väl som genom uplösningen av den förre detta ämbete Süderholz. Idag tillhör 28 ortsdelar till kommunen Süderholz.

 

.

Om vår kommun

Trakten är landbrukspräglat genom åkrar dessutom genom uttöjda grönlandsytor talrika småvatten och vackra skogar.
Kommunförvaltningens sits är lokaliserad i Poggendorf i central läge vid korsningen av förbundsvägen 194 och landsvägen 26. Nammnet Süderholz, som före detta bars av ämbetet, gav skogområdet söder om Poggendorf. I kommunen bor sammanlagt 4004 invånare. (stånd 31.12.2012) Det motsvarar en befolkningstäthet av 27 invanare per km². Süderholz underhåller partnerskapliga förbindelser till kommunorna Riesby och Thumby i delstaten          Schleswig-Holstein.

Med förbundsvägen B194 och landvägen L26 är kommunområdet trafikteknisk brå tillgänglig. Den i bygg befintliga motorvägen A20 med sina två avgånger i vår kommun ( Klevenow och Griebenow) och tillfartsvägen till Rügen bildar ihop motorvägstriangeln  „ Pommerndreieck“. Allt detta kommer att förbättra infrastrukturen sa väl som det gör de förhandenvarande industriområderna interessantare för nybygge.
Genom det fördelaktiga läget byggdes det talrika villor. Kommunen bjuder ytterligare på tomtmark i Neuendorf och i Bartmannshagen och andra ortsdelar till priser mellan 5 och 30 EURO per m². För företag står ytor till förfogande i industriomradet i Kandelin.
Betydelsesama infrstrukturiella objekt  är Röda-Kors sjukhuset i Bartmannshagen, barndaghemmet och ålderdomshemmet i Griebenow, läkarsmottagningen, bageriet,  barndaghemmet och grundskolan  i Kandelin, barnhemmet i Klevenow, barnhemmet och kommunens „ Bauhof“ ( bygnadsföretag) i Neuendorf, kommunförvaltningen, reviren och invånarnas församlinshus i Poggendorf och övergångshemmet för psykisk sjuka vuxna i Grischow.
 
 

Süderholz är präglat av ett  storytat aker- äng- och beteslandskap. Sedan de allra första bebyggningarna spelade landbruket en stor roll i människornas liv. Efter återföreningen 1990 reducerades antalet arbetskrafter inom landbruket enormt.

I vår kommun finns det talrika kyrkor och kapell, tva slottsanlägningar i Klevenow och Griebenow så väl som ett flertal sevärda  byggnader. De är oförväxelbara kulturhistoriska monumenter av vår region och var och en av dem har sina egenarter, sin egen historia.
Det mest  kända kapell är slottskapellet i Griebenow som resdes 1648 som 15-sidig korsvikesbyggnad. Rund 1800 resdes kapellet i Neuendorf som rektangulär korsvikesbygg. En fristående klockstapel finns på  kyrkogarden.
Slottskapellet i Klevenow byggdes som rektangulär korsvikesbygg med mansardtak på året 1730. I det inre finner sig en mycket vacker predikstolaltar fran 1735. Vidare kapell hittar man i Poggendorf, Willerswalde, Kaschow och en kapellruin iWüsteney där föreställningar av amatörpjäsgruppen Süderholz äger rum.
I  Groß Bisdorf finns det en treskeppig hallkyrka ur andra hälften av 12- hundra talet. Kyrkan generalsanerades 1992/1993. År 1996 restaurerades även orgeln ur 18- hundra talet byggd av Friedrich August Memel från Stralsund.
Redan i 14- hundra talet byggdes kyrkan i Kreutzmannshagen som fältstenbygg med polygonal avsluttning.
Fältstenkyrkan i Rakow resdes mellen 1232 och 1288  och är en av dem äldsta i vår region. Den yngsta kyrkan är den i Bretwisch byggd 1852 som rektangulär fältstenbygge med framsatt kvadratisk västtorn.

Sevärda och alla gånger besökningsvärda är slottsanlägningarna i Süderholz. Slottet i Griebenow är ett av dem mest betydelsefulla i hela regionen. Det byggdes 1702 – 1709 på uppdrag av C.G. von Rehnskiöld, vars far fick godset Griebenow som förläning för sina förtjänster som kammarpresident av Svensk- Vorpommern i det 30 åriga kriget. Slottsanlägningen står under monumentskydd.
I den ca. 14ha stora slottsparken som nämdes 1706 för första gangen hittas en härlig gammal trädbestånd.
Idag utvecklas slott Griebenow mer och mer till ett kulturcentrum med betydelse ut över kommunens gränser. Konzerter, utställningar och bokläsnigar äger rum.
 

Ursprunglig byggd som borg  under medelåldertiden var Klevenow med herrhuset, parken, skog och sidogods i flera århundrade en av dem äldsta och finaste familjebesittningarna av Pommern. Ingångsportalet och slottsmuren resdes på 16- hundra talet  och restaurerades för 1997 resp. 1998. I parken, anlagt 1850, finns det flera damm, älven „Poggendorfer Trebel“ så väl som flera träd markerade som naturmonument.

Andra sevärdheter är storstengravarna (så kallade „Großdalmen“) i skogsområdet Süderholz så väl som borgvallen norr om  byn Willershusen.
Typisk för vårt område är de fina allér som kantar många vägar. Det kan även mötas många djurarter. Till exempel vittna storkbo i nästan varje by om den intakta naturen.

versättning av Annie Wojatschke ,biologistudent, i Sverige som utbytestudent 1996/1997