Gemeente Süderholz

Gemeinde Süderholz
Verwaltungssitz Poggendorf
Rakower Straße 1
18516 Süderholz
Tel: +49 (38331) 61 0
Fax: +49 (38331) 61 125
gemeinde@suederholz.de

De gemeente Süderholz is een communaal verband in de deelstaat Meckelenburg-Voorpommeren in de Bondsrepubliek Duitsland in het district Voorpommeren-Rügen. Süderholz ligt in het zuidoosten van het district tussen de stad Grimmen, de Universiteits- en Hanzestad Greifswald en de districtshoofdstad - de Hanzestad Stralsund, voor de bekoorlijke Boddenkust.

De omgeving wordt bepaald door weiden, uitgestrekte velden, talrijke kleine wateren en mooie bosrijke gebieden. De gemeente Süderholz is een nog zeer jonge gemeente, die door het vrijwillige samengaan van de gemeentes Bartmannshagen, Griebenow, Kandelin, Klevenow, Neuendorf, Poggendorf en Rakow en door de opheffing van de dienst Süderholz op 1 januari 1999 is ontstaan. De gemeente bestaat in totaal uit 28 dorpen.

 

.

Het gemeentehuis is gevestigd in Poggendorf, centraal gelegen aan de kruising tussen de rijksweg B 194 en de binnenweg L 26. De gemeente Süderholz  is benoemd naar het bosgebied ten zuiden van Poggendorf. De gemeente omvat een gebied met een oppervlakte van 149 km2. Het aantal inwoners bedraagt 4.004 (stand 31.12.2012). Dit komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 27 inwoners per vierkante kilometer. Süderholz is partner-gemeente van de gemeentes Rieseby en Thumby in Sleeswijk-Holstein.
 

Het gebied is in verkeersopzicht goed ontsloten door de B 96 en de L 26. De autosnelweg A 20, die zich op dit moment nog in de bouwfase bevindt, met haar twee afritten in onze gemeente (Klevenow en Griebenow) en de toevoerweg naar Rügen (B 96n), die samen  het zogenaamde “Pommerndreieck” vormen, zorgen voor een verdere verbetering van de infrastructuur en zullen de voorhandene industrieterreinen voor nederzettingen nog interessanter maken.

Vanwege de gunstige ligging werden talrijke koopwoningen gebouwd. De gemeente biedt nog steeds bouwgrond aan in het B-plangebied Neuendorf en in leemtes in de andere Ortsteile voor gunstige prijzen tussen de 5 en 30 €  per m2. Voor bedrijven, die zich in de gemeente willen vestigen, staan percelen op het industrieterrein van  Kandelin ter beschikking.

Belangrijke infrastructrurele objecten zijn het DRK-ziekenhuis Grimmen in Bartmannshagen, het verpleeghuis in Griebenow en het kinderdagverblijf in Griebenow,   arts-praktijk, de bakkerij,  het kinderdagverblijf en de agere school met turnhal in Kandelin, het centrum voor reïntegratie van potentieel verslaafden in Schmietkow, het kinderdagverblijf in Klevenow, het kinderdagverblijf en het Bauhof van de gemeente in Neuendorf, het gemeentebestuur, de boswacht, en het dorpshuis in Poggendorf en het overgangs- en woonverblijf voor psychisch gestoorden in Grischow.

 


Onze regio wordt gekarakteriseerd door akkerland en uitgestrekte velden en weilanden. Al sinds de tijd van de eerste nederzettingen heeft de landbouw een belangrijke rol gespeeld voor de hier levende bevolking. Na de val van de muur is het aantal werknemers in de landbouw drastisch gezonken.

 

Binnen onze gemeente staan talrijke kerken en kapellen, twee sloten in Griebenow en Klevenow en tal van kleinere gebouwen die de moeite van een bezoek waard zijn. Het zijn unieke cultureel-historische monumenten van onze regio, waarbij elk zijn eigen bijzonderheden heeft, zijn eigen verhaal vertelt. De bekendste kapel is de slotkapel in Griebenow, die in 1648 als vijftienzijdige vakwerkbouw werd opgericht. Rond 1800 werd de kapel in Neuendorf als rechthoekige vakwerkbouw opgericht. Een vrijstaande klokkestoel bevindt zich op het kerkhof. De slotkapel van Klevenow werd in het jaar 1730 als rechthoekige vakwerkbouw met mansardedak opgericht. Binnen de kapel bevindt zich een erg mooi kanselaltaar uit 1735. Andere kapellen staan in Poggendorf, Willerswalde, Kaschow en een kapelruïne in Wüsteney, waar regelmatig optredens plaatsvinden van de toneelgroep “Süderholzer Laienspielgruppe”.

In Groß Bisdorf staat een driebeukige hallenkerk uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De kerk werd in 1992/93 gesaneerd. In 1996 werd het orgel gerestaureerd, dat in de tweede helft van de negentiende eeuw door Friedrich August Mehmel uit Stralsund was gebouwd. In de vijftiende eeuw werd de kerk in Kreutzmannshagen gebouwd, als rechthoekige veldsteenbouw met polygonaal oosteinde. De Rakower veldsteenkerk werd tussen 1232 en 1288 opgericht en is een van de oudste kerken in de regio. De nieuwste kerk in de regio staat in Bretwisch. Zij werd in 1852 als rechthoekige veldsteenbouw met voorgeplaatste kwadratische westtoren gebouwd.
 

Een bezoek aan de sloten in Griebenow en Klevenow is absoluut de moeite waard. Het Griebenower slot is een van belangrijkste sloten uit de regio. Het werd in de periode van 1702 tot 1709 gebouwd, in opdracht van C.G. von Rehnskiöld, wiens vader na de dertigjarige oorlog  voor zijn verdiensten als kamerpresident in Zweeds-Voorpommeren met het landgoed Griebenow werd beloond. Het slotterrein staat kompleet onder monumentenbescherming. In het circa 14 ha. grote slotpark, dat in 1706 voor het eerst werd genoemd, staat een heerlijk oud boombestand. Het Griebenower slot ontwikkelt zich steeds meer tot een cultuurcentrum met een interregionaal karakter. Er worden concerten georganiseerd, tentoonstellingen, boeklezingen etc.


 

Oorspronkelijk als burcht in de middeleeuwen opgericht, was Klevenow met herenhuis, park, bos en bijbehorende landgoederen een van de oudste en mooiste familiebezitten van Pommeren.  Het ingangsportaal en de slotmuur werden in de zeventiende eeuw opgericht en in 1997 respectievelijk 1998 gerestaureerd. In het circa 15 hectare grote park, rond 1850 aangelegd, bevinden zich meerdere meertjes, de Poggendorfer Trebel en meerdere als natuurmonument gekenmerkte bomen.

Verdere zienswaardigheden zijn verschillende hunnebedden (Großdolmen) in het bosgebied Süderholz en de burchtwal ten noorden van Willershusen. Deze circa 8 meter hoge aarde-ophoping bevindt zich beneden de rivier de Ryck en is sterk begroeid met gemengd bos. Typisch voor onze omgeving zijn ook de mooie boomlanen (lindes en kastanjes) die vele straten omzomen. Vanwege de lage bebouwingsdichtheid en de goede landschappelijke voorwaarden treft men talrijke diersoorten. Er is een groot aantal roodwild, zwartwild en reeën. Talrijke trekvogels maken een stop in de regio. Ooievaarsnesten, die in bijna elk dorp te vinden zijn, getuigen van een intakte natuur.